Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden.

De snoeiwonden helen sneller en het voorkomt bloeden.
Ga naar boven